معنی پاساژ

پاساژ
معادل ابجد

پاساژ در معادل ابجد

پاساژ
  • 1064
حل جدول

پاساژ در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاساژ در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بازارچه، تیمچه، راهرو، گذرگاه، معبر
فرهنگ معین

پاساژ در فرهنگ معین

  • معبر، گذرگاه، بازار سرپوشیده که دو طرف آن مغازه وجود دارد. [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاساژ در لغت نامه دهخدا

  • پاساژ. (فرانسوی، اِ) بازار سرپوشیده که دو در دارد دخول و خروج را. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاساژ در فرهنگ عمید

  • مکان وسیع سرپوشیده‌ای که در دو طرف یا گرداگرد آن مغازه، کارگاه، یا دفتر کار وجود دارد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

پاساژ در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

پاساژ در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

پاساژ در فارسی به انگلیسی

  • Arcade, Galleria, Mall, Passage, Shopping Center
فارسی به عربی

پاساژ در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

پاساژ در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید