معنی پارینه

پارینه
معادل ابجد

پارینه در معادل ابجد

پارینه
 • 268
حل جدول

پارینه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پارینه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پار، پارسال، سال‌گذشته،

  (متضاد) امسال
فرهنگ معین

پارینه در فرهنگ معین

 • منسوب به سال گذشته، سال گذشته، کهنه. [خوانش: (نِ) (ص نسب.)]
لغت نامه دهخدا

پارینه در لغت نامه دهخدا

 • پارینه. [ن َ / ن ِ] (ص نسبی) منسوب به پار. پارین. پارسالین:
  چند خرامی ّ و تکبر کنی
  دولت پارینه تصور کنی.
  سعدی.
  برو زن کن ای خواجه هرنوبهار
  که تقویم پارینه ناید بکار.
  سعدی.
  - امثال:
  من همان احمد پارینه که بودم هستم.
  رو که همان احمد پارینه ای.
  || سال گذشته. سال پیش. پار:
  این طاس خالی از من و آن کوزه ای که بود
  پارینه پر ز شهد مصفی از آن تو.
  وحشی.
  || کهنه. (غیاث اللغات). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پارینه در فرهنگ عمید

 • پارسالی: گفتمت امسال شدی به ز پار / رو که همان احمد پارینه‌ای (سنائی۲: ۴۹۴)،
  (اسم) سال گذشته، سال پیش،
  کهنه، دیرینه، قدیمی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پارینه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) منسوب و مربوط بسال گذشته منسوب به پار پارسالین پارین: (که تقویم پارینه نایدبکار. ) (سعدی)، سال گذشته سال پیش پار، کهنه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید