معنی پارینه

لغت نامه دهخدا

پارینه

پارینه. [ن َ / ن ِ] (ص نسبی) منسوب به پار. پارین. پارسالین:
چند خرامی ّ و تکبر کنی
دولت پارینه تصور کنی.
سعدی.
برو زن کن ای خواجه هرنوبهار
که تقویم پارینه ناید بکار.
سعدی.
- امثال:
من همان احمد پارینه که بودم هستم.
رو که همان احمد پارینه ای.
|| سال گذشته. سال پیش. پار:
این طاس خالی از من و آن کوزه ای که بود
پارینه پر ز شهد مصفی از آن تو.
وحشی.
|| کهنه. (غیاث اللغات).


احمد پارینه

احمدپارینه. [اَ م َ دِ ن َ / ن ِ] (ترکیب وصفی، ضمیر مبهم مرکب) همان کس بی تغییری در خَلق و خُلق.
- امثال:
من همان احمد پارینه که هستم هستم:
گفتمت امسال شوی به ز پار
رو که همان احمد پارینه ای.
سنائی.
توبه ز می کرده بود دل، چو تو ساقی شدی
باز همان حال شد احمد پارینه را.
امیرخسرو.

فرهنگ فارسی هوشیار

پارینه

(صفت) منسوب و مربوط بسال گذشته منسوب به پار پارسالین پارین: (که تقویم پارینه نایدبکار. ) (سعدی)، سال گذشته سال پیش پار، کهنه.


پارینه سنگی

(اسم) دوره انتهایی و طبقات فوقانی دوره اول دوران چهارم زمین شناسی که در ته نشستهای آن ابزار و ادوات سنگی خشن و خالی از ظرافت که مصنوع انسانهای ما قبل تاریخ است یافت میشود عصر حجر قدیم حجر قدیم پالئولیتیک. توضیح دوره پارینه سنگی به 6 دوره کوچکتر تقسیم میشود که عبارتند از: شلئن آشولئن موستیرین. ارینیاسین سولوترئن ماگدالینین.

فرهنگ معین

پارینه

منسوب به سال گذشته، سال گذشته، کهنه. [خوانش: (نِ) (ص نسب.)]


پارینه سنگی

(~. سَ) (اِمر.) عصر حجر، پالئولتیک. نام دوره ای از ماقبل تاریخ که در آن انسان ابزارش را از سنگ ها به صورت نازیبا و خشن تهیه می کرد.

حل جدول

پارینه

مربوط به سال گذشته

کهن


پارینه سنگی

عصر حجرقدیم

اولین دوره از تقسیم بندی تاریخ

عصر حجر قدیم

نخستین دوره از تقسیم بندی تاریخ

مترادف و متضاد زبان فارسی

پارینه

پار، پارسال، سال‌گذشته،
(متضاد) امسال

فرهنگ عمید

پارینه

پارسالی: گفتمت امسال شدی به ز پار / رو که همان احمد پارینه‌ای (سنائی۲: ۴۹۴)،
(اسم) سال گذشته، سال پیش،
کهنه، دیرینه، قدیمی،


پارینه سنگی

دوره‌ای ماقبل تاریخی که انسان ابزار و ادواتی خشن و ناصاف از سنگ برای خود می‌ساخت، عصر حجر قدیم، پالئولیتیک،

معادل ابجد

پارینه

268

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری