معنی پاره

پاره
معادل ابجد

پاره در معادل ابجد

پاره
 • 208
حل جدول

پاره در حل جدول

 • گسیخته، تکه، بریده
مترادف و متضاد زبان فارسی

پاره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • برخ، برخه، تکه، جزء، قطعه، لخت، بهر، حصه، قسمت، بخش، فصل، دریده، شرحه، گسسته، گسیخته، ژنده، غاز، فرسوده، مندرس، خرقه، مرقع، وصله، پرش، پرواز، پریدن، باج، خراج، رشوت، رشوه، کود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پاره در فرهنگ معین

 • رشوه، ارمغان، نوعی حلوا، پیشکش، هدیه، بهر، بخش، قطعه، تکه، پینه، وصله، دارای پارگی، شکافته، نادوشیزه، گرز آهنین، پول، مسکوک، کود، باج، خراج، ی دل عزیزترین [خوانش: (رِ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاره در لغت نامه دهخدا

 • پاره. [رَ / رِ] (اِ) پینه که بجامه ٔ کهنه زنند. رقعه. پینه. وصله. دَرپی. خرقه. الترویم، پاره دردادن جامه. (زوزنی). اَللدّم، پاره در جامه دادن. (تاج المصادر بیهقی):
  زیرا که بر پلاس نه نیک آید
  بر دوخته ز ششترئی پاره.
  ناصرخسرو.
  نیست آزاده را قبا نمدی
  که همش پاره برندوخته اند.
  خاقانی.
  || (ص) دریده. شکافته. گسیخته. ازهم گسیخته. چاک:
  چو بهرام نزدیک آن باره شد
  از اندوه یکسر دلش پاره شد.
  فردوسی.
  همی گفت مادرت بیچاره گشت
  بخنجر جگرگاه تو پاره گشت. توضیح بیشتر ...
 • پاره. [رِ] (اِخ) آمبرواز. جرّاح فرانسوی بعهد هانری دوم و فرانسوای دوم و شارل نهم و هانری سوم. بستن شرایین را بجای کی ّ بدو نسبت کنند. مولد او بسال 1517 م. / 922 هَ. ق. و وفات در سنه ٔ 1590 م. / 998 هَ. ق. است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاره در فرهنگ عمید

 • جزء و قسمتی از چیزی، قطعه، تکه،
  (صفت) دریده، شکافته،
  (صفت) بریده یا گسیخته،
  [قدیمی] پینه که بر جامه بدوزند،
  [قدیمی] رشوه، رشوت: هرآنجا که پاره شد از در درون / شود استواری ز روزن برون (عنصری: ۳۶۰)،
  * پاره‌پاره: ‹پاره‌پار، پارپار›
  تکه‌تکه، لَخت‌لَخت،
  ریش‌ریش،
  جامه یا پارچه یا چیز دیگر که بیشتر جاهای آن دریده و ازهم‌گسیخته باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پاره در فارسی به انگلیسی

 • Bribe, Catch, Crumb, Disconnected, Fraction, Fragment, Graft, Ingredient, Part, Piece, Scrap, Slab, Snatch, Strip. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

پاره در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

پاره در فارسی به عربی

 • جزء، فطیره، قصاصه، نفایه
تعبیر خواب

پاره در تعبیر خواب

 • پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. یخه پاره به شما بی احترامی می شود. پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد. اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می کنند. اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار می شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. توضیح بیشتر ...
 • پاره کردن چیزی: خیانت دوست پسر و یا دوست دختر - لوک اویتنهاو
گویش مازندرانی

پاره در گویش مازندرانی

 • پارچه ای کهنه و زبر که بعد از قشو پشت اسب را با آن تمیز کنند. توضیح بیشتر ...
 • بخشی از مزرعه ی برنج که یک دهنه آبخور دارد، وسیله ای در...
فرهنگ فارسی هوشیار

پاره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • رقعه، وصله، هر چیز بریده و شکافته، رشوه
فارسی به ایتالیایی

پاره در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

پاره در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید