معنی پاراوان

پاراوان
معادل ابجد

پاراوان در معادل ابجد

پاراوان
  • 261
حل جدول

پاراوان در حل جدول

فرهنگ معین

پاراوان در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) تجیر، دیوار مانندی که از تخته و پارچه ساخته می شود و به وسیله آن قسمتی از اتاق، مغازه و. را از قسمت دیگر جدا می کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پاراوان در لغت نامه دهخدا

  • پاراوان. (فرانسوی، اِ) تجیرگونه ای که در اطاقها برابر تخت خواب نهند تا روشنائی کم کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پاراوان در فرهنگ عمید

  • دیواری قابل جابجا شدن که از تخته و پارچه ساخته می‌شود و به‌وسیلۀ آن قسمتی از یک فضا را از قسمت دیگر جدا می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پاراوان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پاراوان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دیواری که از تخته یا پارچه درست کنند
فارسی به ایتالیایی

پاراوان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید