معنی پارافین

پارافین
معادل ابجد

پارافین در معادل ابجد

پارافین
  • 344
حل جدول

پارافین در حل جدول

فرهنگ معین

پارافین در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) جسمی است جامد و سفید که از سرد کردن ناگهانی روغن های سنگین به دست می آید. در شمع سازی و تهیه ورنی ها استعمال می شود. پارافین مایع در پزشکی به عنوان مسهل به کار می رود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پارافین در لغت نامه دهخدا

  • پارافین. (فرانسوی، اِ) مادّه ٔ جامد و سفید که از الواح «شیست » قیری گیرند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پارافین در فرهنگ عمید

  • جسمی موم‌مانند، سفید و نیم‌شفاف، بی‌بو، و بی‌طعم که از روغن‌های سنگین نفت به‌دست می‌آید و در ساختن برخی از داروها، لوازم آرایشی و شمع‌سازی به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پارافین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

پارافین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جسمی که سفید و نیمه شفاف که از روغنهای سنگین نفت به دست میاید. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید