معنی پادرمیانی

فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

پادرمیانی


تعبیرپادرمیانی درخواب برسه وجه است:

1- نزد کسی که پادرمیانی او را کرده است مقیم می شود.

2- به او عنایت و توجه می کند.
3- خیر و منفعت به او می رسد. - امام جعفر صادق علیه السلام

حل جدول

پادرمیانی

واسطه حل اختلاف شدن


میانجیگری کردن

پادرمیانی


واسطه حل اختلاف شدن

پادرمیانی


وساطت نمودن

پادرمیانی کردن


متضاد مداخله جو

پادرمیانی کردن، شفاعت کردن، میانجیگری کردن، وساطت کردن

مترادف و متضاد زبان فارسی

پادرمیانی

توسط، شفاعت، مداخله، میانجیگری، وساطت


مداخله

پادرمیانی، شفاعت، میانجیگری، وساطت، دخالت، دخل‌وتصرف، دست‌اندازی، شرکت، مداخلت، مباشرت

کلمات بیگانه به فارسی

مداخله

پادرمیانی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مداخله

پادرمیانی


دخالت

پادرمیانی، میانجیگری

انگلیسی به فارسی

intercession

پادرمیانی

ترکی به فارسی

آرایه گیرمک

پادرمیانی کردن

سوئدی به فارسی

frb n

میانجی گری، پایمردی، شفاعت، وساطت، پادرمیانی،

فنلاندی به فارسی

v liintulo

میانجی گری , پایمردی , شفاعت , وساطت , پادرمیانی, دخالت , فضولی, مداخله , شفاعت.

معادل ابجد

پادرمیانی

318

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری