معنی ویسه

ویسه
معادل ابجد

ویسه در معادل ابجد

ویسه
 • 81
حل جدول

ویسه در حل جدول

 • پدر پیران
 • وزیر افراسیاب تورانی
لغت نامه دهخدا

ویسه در لغت نامه دهخدا

 • ویسه. [س َ / س ِ] (اِخ) به معنی ویس است که معشوقه ٔ رامین باشد. (برهان):
  اگر لختی ز تندی رام گردم
  چو ویسه در جهان بدنام گردم.
  نظامی.
  درآورده به ویسه دست رامین
  چو زرین طوقی اندر سرو سیمین.
  نظامی (از آنندراج).
  چو ویسه فتنه ای در شهدبوسی
  چودایه آیتی در چاپلوسی.
  نظامی.
  رجوع به ویس (اِخ) شود. توضیح بیشتر ...
 • ویسه. [س َ / س ِ] (اِخ) نام پدر پیران سرلشکر افراسیاب. (برهان) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • ویسه. [وَ س َ] (اِخ) دهی است مرکز دهستان ویسه ٔ بخش مریوان شهرستان سنندج. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

ویسه در نام های ایرانی

 • پسرانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

ویسه در فرهنگ پهلوی

 • زن موبد، دختر کارن پدر پیران وزیر افراسیاب
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید