معنی ویارانه

ویارانه
معادل ابجد

ویارانه در معادل ابجد

ویارانه
  • 273
حل جدول

ویارانه در حل جدول

فرهنگ معین

ویارانه در فرهنگ معین

  • (نِ) (اِمر. ) (عا. ) خوراکی که برای رفع ویار زن آبستن تهیه کنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ویارانه در لغت نامه دهخدا

  • ویارانه. [ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) آرزوانه، و آن طعامهای خوش طعم و خوشبوی باشد که کسان و آشنایان زنان آبستن، آنان را پزند و فرستند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ویارانه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) خوراکی که برای رفع ویار زن آبستن تهیه کنند.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید