معنی وی

وی
معادل ابجد

وی در معادل ابجد

وی
 • 16
حل جدول

وی در حل جدول

 • تصدیق فرانسوی
 • جانشین او
 • حرف پیروزی
 • حرف پیروزی، جانشین او، تصدیق فرانسوی
فرهنگ معین

وی در فرهنگ معین

 • (وَ یا وِ) ضمیر منفصل سوم شخص مفرد: اوی، او.
 • (وَ) (اِ.) مقدار، اندازه.
لغت نامه دهخدا

وی در لغت نامه دهخدا

 • وی. [وَ / وِ] (ضمیر) ضمیر منفصل مفرد مغایب (سوم شخص) به جای او (اوی) که در نثر امروز مرجع آن شخص و ذوی العقول است ولی قدما اکثر مرجع آن را اشیاء هم می آوردند. (یادداشت مرحوم دهخدا). او، چنانکه گویند: وی را میگویم. (برهان):
  کنون آمد از کار وی آگهی
  که تازه شد آن فر شاهنشهی.
  فردوسی.
  که رستم دلیر است و پهلونژاد
  مبادا که رزم وی آردبه یاد.
  فردوسی.
  سرایی است بر وی گشاده دو در
  یکی آمدن را شدن زآن به در.
  اسدی.
  خسک شود مژه در دیدگان حاسد او
  در آن زمان که به وی بنگرد به چشم حسد. توضیح بیشتر ...
 • وی. [وَ / وِ] (صوت) مخفف وای، و آن لفظی است که در محل دردی و المی و آزاری بر زبان می آید. (برهان) (انجمن آرا):
  نه ز من یاد میکنی نه دلم شاد میکنی
  همه بیداد میکنی وی از این شوخی تو وی.
  ؟
  || (اِ) به معنی مقدار، چنانکه اگر زراعتی ده برابر آنچه کاشته باشد حاصل شده باشد، گویند ده وی شده است و اگر صد برابر صدوی شده و اگر سوداگری متاعی را به دو برابر آنچه خریده است فروخته باشد گویند دووی کرده است یعنی ده بیست. (انجمن آرا) (برهان):
  گر صالح و گرفاسق بر فطرت خویشم من
  گو تخم نکو بفشان وز ما بستان ده وی. توضیح بیشتر ...
 • وی. [وَ] (ع صوت، اِ) کلمه ٔ تعجب است. گویند: ویک و وی لزید، و به معنی حقاً آید و به همین معنی است آیه ٔ: وَیْکأنه لایفلح الکافرون. (قرآن 82/28). و بر «کأن » مخففه و مشدده داخل شود. (منتهی الارب) (آنندراج). || کنایه است از ویل. و قوله تعالی: ویکأن اﷲ یبسط الرزق. (قرآن 82/28). سیبویه از خلیل روایت کند که آن مفعول است از کان و گویند معنای آن معنای «اء لم تر» است و گویند ویلک است که لام حذف شده و فراء حکایت کرده است و گفته اند به معنی اعلم است. توضیح بیشتر ...
 • وی. [وَ / وِ] (پسوند) مخفف وَیه. صورت دیگر اویه: نفطوی، نفطویه. سیبوی، سیبویه:
  با نظم ابن رومی و با نثر اصمعی
  با شرح ابن جنی و با نحو سیبوی
  با نکته ٔ مغنی و با دانش مطیع
  با خاطر مبرد و اغراق نفطوی.
  منوچهری. توضیح بیشتر ...
 • وی. [وِ] (اِخ) ده کوچکی است از دهستان انگهران کهنوج شهرستان جیرفت در 245 کیلومتری جنوب کهنوج و چهارکیلومتری خاور راه مالرو انگهران به میناب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • وی. [وُ] (صوت) کلمه ای است که در محل تعجب و حیرت گویند. (برهان). ووی. ظاهراً صورتی از وای باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وی در فرهنگ عمید

 • ضمیر مفرد غایب، او، اوی،
 • مقدار، اندازه،
  افزایش چیزی به چند برابر: ده وی (= ده برابر)،
  * وی کردن: (مصدر لازم) [قدیمی] افزایش پیدا کردن،. توضیح بیشتر ...
 • برای بیان ناراحتی و رنج به کار می‌رود،
فارسی به انگلیسی

وی در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

وی در گویش مازندرانی

 • بیزاری – کلمه ای که به هنگام اظهار نفرت از چیزی بر زبان آورده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

وی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) کلمه ایست دال بر تعجب و حیرت.
فرهنگ فارسی آزاد

وی در فرهنگ فارسی آزاد

 • وَی، کلمه تعجب است و منع و نهی،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید