معنی وسه

وسه
معادل ابجد

وسه در معادل ابجد

وسه
 • 71
حل جدول

وسه در حل جدول

 • عصا و چوب دستى
فرهنگ معین

وسه در فرهنگ معین

 • چوبدستی، (کن.) آلت مرد، نره. [خوانش: (وِ سِّ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

وسه در لغت نامه دهخدا

 • وسه. [وَ س َ / س ِ] (اِ) چماق. عصا. (ناظم الاطباء). چوب دست. چوب دستی. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرا):
  به وسه سر بکوب حاسد را
  من بگویم اگر تو را وسه نیست.
  سوزنی.
  و به تشدید نیز آمده. || قدرت و قوت. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توانائی. (ناظم الاطباء). || آلت مرد. نره. (فرهنگ فارسی معین):
  روز و شبان به گنبد سیمین شان زدیم
  هر ساعتی ز وسّه ٔ سیمین یکی ستون.
  سوزنی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وسه در فرهنگ عمید

 • عصا، چوب‌دستی: به وسه سر بکوب حاسد را / من بکوبم اگر تو را وسه نیست (سوزنی: لغت‌نامه: وسه)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

وسه در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

وسه در گویش مازندرانی

 • برای، به خاطر، باید
 • بایست – باید
 • بس است – کافی است
فرهنگ فارسی هوشیار

وسه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) چوب دستی، آلت مرد نره: روز و شبان بگنبد سیمین شان زدیم هرساعتی زوسه سیمین یکی ستون. (سوزنی). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید