معنی وسنی

وسنی
معادل ابجد

وسنی در معادل ابجد

وسنی
 • 126
حل جدول

وسنی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

وسنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

وسنی در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

وسنی در لغت نامه دهخدا

 • وسنی. [وَ / وُ] (اِ) ضره. زنی باشد که بر سر زن خواهند. (فرهنگ اسدی). هبو. هوو. دو زن که در خانه ٔ یک شوهر باشند. (آنندراج): اضرار؛ باوسنی گشتن زن. (المصادر زوزنی). دو زن که یک شوهر داشته باشند هر یک مر دیگری را وسنی باشد، و به ضم هم آمده است. (برهان) (ناظم الاطباء). زنی که با زن دیگر در شوهر مشترک باشند. بنانج. (یادداشت مؤلف). وشنی. (فرهنگ فارسی معین). گولانج. (یادداشت مؤلف):
  دوستانم همه ماننده ٔ وسنی شده اند
  همه زآن است که با من نه درم ماند و نه زر. توضیح بیشتر ...
 • وسنی. [وَ نا] (ع ص) زن سست کسل مند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). || زن غنوده ٔ پینکی رسیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و این مؤنث وسنان است. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وسنی در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

وسنی در گویش مازندرانی

 • هوو مناسبت همسر با همسران متعدد یک مرد نسبت به یکدیگر
فرهنگ فارسی هوشیار

وسنی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • به مانک هوو پارسی است ‎ خواب آلوده: زن، چشم خفته: زن چرتی چرتباره (اسم) زنی که بازن دیگر در شوهرمشترک باشند هوو بنانج ((دوستانم همه ماننده وسنی شده اند همه زانست که بامن نه درم ماند ونه زر. )) (عسجدی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

وسنی در فرهنگ فارسی آزاد

 • وَسَنِّی، بسیار خواب آلوده، بسیار چرت زننده،
 • وَسنی، مُؤنّث وَسنان و به معنای خواب آلوده چرت زننده برای موصوف مُؤَنَّث است،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید