معنی وسنی

لغت نامه دهخدا

وسنی

وسنی. [وَ / وُ] (اِ) ضره. زنی باشد که بر سر زن خواهند. (فرهنگ اسدی). هبو. هوو. دو زن که در خانه ٔ یک شوهر باشند. (آنندراج): اضرار؛ باوسنی گشتن زن. (المصادر زوزنی). دو زن که یک شوهر داشته باشند هر یک مر دیگری را وسنی باشد، و به ضم هم آمده است. (برهان) (ناظم الاطباء). زنی که با زن دیگر در شوهر مشترک باشند. بنانج. (یادداشت مؤلف). وشنی. (فرهنگ فارسی معین). گولانج. (یادداشت مؤلف):
دوستانم همه ماننده ٔ وسنی شده اند
همه زآن است که با من نه درم ماند و نه زر.
عسجدی (از آنندراج).
از مراعات عدل تو برخاست
دشمنی از میانه ٔ وسنی.
فخری.

وسنی. [وَ نا] (ع ص) زن سست کسل مند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). || زن غنوده ٔ پینکی رسیده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و این مؤنث وسنان است. (منتهی الارب) (آنندراج).

فرهنگ فارسی هوشیار

وسنی

به مانک هوو پارسی است ‎ خواب آلوده: زن، چشم خفته: زن چرتی چرتباره (اسم) زنی که بازن دیگر در شوهرمشترک باشند هوو بنانج ((دوستانم همه ماننده وسنی شده اند همه زانست که بامن نه درم ماند ونه زر. )) (عسجدی)

فرهنگ عمید

وسنی

هوو

گویش مازندرانی

وسنی

هوو مناسبت همسر با همسران متعدد یک مرد نسبت به یکدیگر


آشکنی وسنی

گیاهی هرز که خوراک دام است


گوجه وسنی

علفی هرز شبیه گوجه ی فرنگی که اطراف بوته ی گوجه فرنگی روییده...


گزنا وسنی

یکی از انواع گزنه ها


وسنی گزنا

گزنه ی بی خار – که نام علمی آن aboom samioom می باشد این گیاه از...


ونوشه وسنی

بنفشه ی کم رنگ که متمایل به آبی آسمانی است

فرهنگ فارسی آزاد

وسنی

وَسَنِّی، بسیار خواب آلوده، بسیار چرت زننده،

وَسنی، مُؤنّث وَسنان و به معنای خواب آلوده چرت زننده برای موصوف مُؤَنَّث است،

فرهنگ معین

وسنی

(وَ) (اِ.) هوو.

حل جدول

وسنی

هوو

مترادف و متضاد زبان فارسی

وسنی

هم‌شو، هوو

معادل ابجد

وسنی

126

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری