معنی وسن

وسن
معادل ابجد

وسن در معادل ابجد

وسن
 • 116
حل جدول

وسن در حل جدول

فرهنگ معین

وسن در فرهنگ معین

 • خواب، چرت، نیاز، حاجت، جمع اوسان. [خوانش: (وَ سَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (~.) (ص.) آلوده.
لغت نامه دهخدا

وسن در لغت نامه دهخدا

 • وسن. [وَ س َ] (ع اِ) حاجت و نیاز. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). گویند: ما هو من همی و من وسنی. ج، اوسان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || خواب سبک. (مهذب الاسماء). گرانی خواب یا اول آن یا پینکی و غنودگی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). وَسَنه. وَسْنه. سِنه. (منتهی الارب):
  آتش اندر دلم بسوخته صبر
  آب از دیدگان ببرده وسن.
  مسعودسعد.
  خوب است مرا کار به هر جا که تو باشی
  بیداری من با تو خوش است و وسن من.
  منوچهری.
  چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن
  کز این برفت نشاط و از آن برفت وسن. توضیح بیشتر ...
 • وسن. [وَ س ِ] (ع ص) غنوده و خوابناک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). خفته. (غیاث اللغات). نائم. || بیهوش شده از بوی بد چاه. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • وسن. [وَ س َ] (ص) آلوده. (آنندراج). || (اِ) آلایش. آلودگی. (آنندراج):
  حضرتی کز قدر زیبد گرچه او
  دامن همت بگرداند وسن
  حارسش کیوان و برجیسش ندیم
  آفتابش شمع و گردونش لگن.
  امامی هروی (فرهنگ فارسی معین از فرهنگ رشیدی).
  (ودر سروری با شین معجمه آمده است [وشن]). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وسن در فرهنگ عمید

 • نیاز، حاجت،

  خواب کوتاه، چرت،
 • وشن
فارسی به انگلیسی

وسن در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

وسن در گویش مازندرانی

 • پاره کننده، پسوندی است
فرهنگ فارسی هوشیار

وسن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • به مانک آلوده آلایش آلودگی پارسی است ‎ نیاز، پیینکی غنودگی چرت غنوده خوابناک چرتی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

وسن در فرهنگ فارسی آزاد

 • وَسَن، غیر از معانی مصدری، حاجت، نیاز (جمع: اَوسان)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه