معنی وزن

وزن
معادل ابجد

وزن در معادل ابجد

وزن
 • 63
حل جدول

وزن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

وزن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اندازه، ثقل، سنگینی، مقدار، ریتم، سجع، ضرب
فرهنگ معین

وزن در فرهنگ معین

 • سنگینی، اندازه، مقدار، جمع اوزان، ارزش، اعتبار، آهنگ تلفظ یک واژه یا یک جمله (ادبی)، ریتم (موسیقی). [خوانش: (وَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

وزن در لغت نامه دهخدا

 • وزن. [وَ] (ع مص) دل بر چیزی نهادن. نهادن دل خود را به چیزی: وزن نفسه علی کذا؛ نهاد دل خود بر آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || سنجیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). زنه. (منتهی الارب). سختن. (تاج المصادر بیهقی). اندازه کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. (قرآن 3/83 از منتهی الارب و ناظم الاطباء). || سنگین گردیدن. (ناظم الاطباء). || سنجیدن شعر را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وزن در فرهنگ عمید

 • میزان سنگینی چیزی،
  [مجاز] ارزش و اعتبار،
  (ادبی) آهنگ و تناسب کلام،
  (موسیقی) ریتم،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

وزن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

وزن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

وزن در فارسی به عربی

 • ایقاع، عبء، مقیاس
عربی به فارسی

وزن در عربی به فارسی

 • نزن , سنگینی , سنگ وزنه , چیز سنگین , سنگین کردن , بار کردن
گویش مازندرانی

وزن در گویش مازندرانی

 • گرداب، نقطه ای از بلندی که آب از آن بیرون زند، آبگیر
فرهنگ فارسی هوشیار

وزن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ سنگ، اندازه، سنگینی، گام در خنیا، گرانی گرانسنگی، ارزش ‎- 1 (مصدر) اندازه کردن سنجیدن، (اسم) اندازه گیری تعیین سنگینی چیزی سنجش، (اسم (سنگینی گرانی ثقل: وزن و مقدار این در شاهوار ندانند. یا وزن خالص. وزن شیی ء بدون محاسبه. وزن ظرف وزن مظروف. یا وزن بخصوص. سنگینی جرم یک سانتیمتر مکعب از هر جسم، تطبیق کلمه ای با کلمه مقیاس یا دو کلمه و بیشتر با هم. یا وزن صرفی. تطبیق کلمه ای با کلمه مقیاس یا دو یا چند کلمه باهم درصورتیکه تعداد حروف آنهایکسان وحرکات وسکنات هم عینا مثل هم باشد مانند: بلبل صلصل کتاب حساب، (شعر) اندازه شعر: بسیارافتد که شاعر در قصیده خویش ازوزنی بوزنی رود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

وزن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه