معنی ور افتادن

ور افتادن
معادل ابجد

ور افتادن در معادل ابجد

ور افتادن
  • 742
حل جدول

ور افتادن در حل جدول

فرهنگ معین

ور افتادن در فرهنگ معین

  • (وَ. اُ دَ) (مص ل.) (عا.) از مد افتادن، منسوخ شدن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید