معنی ورنداز

ورنداز
معادل ابجد

ورنداز در معادل ابجد

ورنداز
  • 268
حل جدول

ورنداز در حل جدول

  • اندازه گرفتن جامه
فرهنگ معین

ورنداز در فرهنگ معین

  • اندازه (جامه و غیره. )، نقشه، مسوده. [خوانش: (وَ رَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ورنداز در لغت نامه دهخدا

  • ورنداز. [وَ رَ] (اِ مرکب) نقشه و مسوده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). || اندازه و اندازه گرفتن جامه را. (ناظم الاطباء). اندازه (جامه و غیره). (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

ورنداز در گویش مازندرانی

  • برانداز، برانداز کردن
فرهنگ فارسی هوشیار

ورنداز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) اندازه (جامه و غیره)، نقشه مسوده.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید