معنی ورم کرده

ورم کرده
معادل ابجد

ورم کرده در معادل ابجد

ورم کرده
  • 475
حل جدول

ورم کرده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

ورم کرده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ورم کرده در فارسی به عربی

واژه پیشنهادی

ورم کرده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید