معنی ورق زدن

ورق زدن
معادل ابجد

ورق زدن در معادل ابجد

ورق زدن
  • 367
حل جدول

ورق زدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

ورق زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ایتالیایی

ورق زدن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید