معنی ورتاج

ورتاج
معادل ابجد

ورتاج در معادل ابجد

ورتاج
  • 610
حل جدول

ورتاج در حل جدول

فرهنگ معین

ورتاج در فرهنگ معین

  • آفتاب پرست، نیلوفر،
لغت نامه دهخدا

ورتاج در لغت نامه دهخدا

  • ورتاج. [وَ] (اِ) آتش پرست و آفتاب پرست باشد و بعضی گویند گلی است سرخ رنگ چون آفتاب به سمت الرأس رسد بشکفدو آن را خبازی و نان کلاغ گویند و بعضی دیگر گویند گیاهی است که پیوسته در آب میباشد و به هر طرف از اطراف گردد برگهای آن هم میگردد و گل نیلوفر را نیز گفته اند و گلی هم هست که آن را گل آفتاب پرست میگویند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان) (انجمن آرا). نان کلاغ و توله ٔ آفتاب پرست خوانند زیرا که همیشه روی به آفتاب دارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ورتاج در فرهنگ عمید

  • پنیرک، آفتاب گردک،

    نیلوفر،
نام های ایرانی

ورتاج در نام های ایرانی

  • دخترانه، گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد
فرهنگ فارسی هوشیار

ورتاج در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) پنبرک: توتا جور ملک شرف بادی واعدات بر آتش غم سوخته بادند چوور تاج. (سوزنی)، آفتاب پرست 6 و‎ 7 و ‎8. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

ورتاج در فرهنگ پهلوی

  • آفتابگردان، گل خورشید
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید