معنی ودیعه

ودیعه
معادل ابجد

ودیعه در معادل ابجد

ودیعه
  • 95
حل جدول

ودیعه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ودیعه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ودیعه در فرهنگ معین

  • (وَ عِ یا عَ) [ع. ودیعه] (اِ.) نک. ودیعت.
فرهنگ عمید

ودیعه در فرهنگ عمید

  • سپرده‌شده،

    (حقوق) مالی که به امانت نزد کسی بگذارند، سپرده،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ودیعه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

ودیعه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

ودیعه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ودیعه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ودیعه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مالی که به امانت نزد کسی بگذارند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه