معنی وبا

وبا
معادل ابجد

وبا در معادل ابجد

وبا
  • 9
حل جدول

وبا در حل جدول

  • بیماری مسری
  • بیماری مهلک، بیماری مسری
فرهنگ معین

وبا در فرهنگ معین

  • (وَ) [ع. وباء] (اِ.) نوعی بیماری عفونی و همه گیر و مسری.
لغت نامه دهخدا

وبا در لغت نامه دهخدا

  • وبا. [وَ] (ع اِ) بیماری عام که آن را مرگامرگی گویند. (دهار) (صراح) (کشاف اصطلاحات الفنون). مرگ عام که به سبب فساد هوا به هم رسد. (آنندراج). پزشکان گفته اند: وبا تباهی باشد که عارض جوهر هوا گردد و آن یا به واسطه ٔ عوارض آسمانی است و یا بر اثر حوادث زمینی مانند آبی که کیفیت آن دگرگون شده و یا وجود مردار و امثال آن و مراد از تباهی هوا آن است که حقیقت هوا صلاحیتی راکه برای اصلاح جوهر روح باید داشته باشد از دست داده باشد و دفع بخارات و تغذیه ٔ ابدان از آن ساخته نشودو هوای فاسد را تعفنی عارض شود مانند تعفن آب راکد مردابها و چنین هوایی البته بسیط نباشد و در اینصورت اینکه گویند هوای بسیط متعفن نشود بی اصل است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وبا در فرهنگ عمید

  • بیماری عفونی واگیردار با علائمی چون اسهال و استفراغ شدید، کند شدن نبض، و دردهای عضلانی که معمولاً از طریق آب و سبزیجات آلوده سرایت می‌کند، کلرا،
    [قدیمی] هر نوع بیماری واگیردار،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

وبا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

وبا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

وبا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بیماری عام که آنرا مرگامرگی گویند، مرگ عام که بسبب فساد هوا بهم رسد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

وبا در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه