معنی وایکینگ

وایکینگ
معادل ابجد

وایکینگ در معادل ابجد

وایکینگ
  • 117
حل جدول

وایکینگ در حل جدول

  • قوم غارتگر اروپایی
فارسی به انگلیسی

وایکینگ در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

وایکینگ در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه