معنی والریانوس

والریانوس
معادل ابجد

والریانوس در معادل ابجد

والریانوس
  • 364
حل جدول

والریانوس در حل جدول

  • امپراطور روم که تسلیم شاپور اول پادشاه ایران شد

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید