معنی والانس

والانس
معادل ابجد

والانس در معادل ابجد

والانس
  • 148
حل جدول

والانس در حل جدول

فرهنگ عمید

والانس در فرهنگ عمید

  • تعداد الکترون‌های یک اتم‌ یا بنیان که می‌توانند در واکنش‌های شیمیایی شرکت ‌کنند، ظرفیت،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید