معنی والاد

والاد
معادل ابجد

والاد در معادل ابجد

والاد
 • 42
حل جدول

والاد در حل جدول

فرهنگ معین

والاد در فرهنگ معین

 • دیوار، سقف. [خوانش: (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

والاد در لغت نامه دهخدا

 • والاد. (اِ) سقف. (برهان قاطع) (آنندراج) (جهانگیری) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). پوشش خانه. (جهانگیری) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا). پوشش. (آنندراج). پوشش هرجائی. (فرهنگ خطی). به معنی دیوار هم صادق است. (حاشیه ٔ معین بر برهان قاطع):
  به فال خجسته به عزم مصمم
  به بنیاد ثابت به والاد محکم.
  نزاری (از جهانگیری).
  در فرهنگ رشیدی والاذ آمده است و به شاهد این شعر:
  از سمک برکشیدبیناذش
  به فلک بر فراشت و الاذش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

والاد در فرهنگ عمید

 • سقف و پوشش خانه،
  هر یک از ردیف‌های دیوار گِلی،
  قالب چوبی گنبد و طاق،
  [مجاز] پایه و اساس، بنیان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

والاد در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

والاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) سقف خانه پوشش خانه ((ازسمک برکشید بنیادش (بنیاذش) بفلک برفراشت والادش (والاذش) . )) (رشیدی)، قالب کالبد، قالب طاق و گنبد که از چوب و گل سازند و بعد از آن به گچ و خشت بپوشند: ((تا باقبال تو تمام شود این بنارا که کرده ای والاد. )) (کمال اسماعیل رشیدی) (بمعنی دوم هم مناسب است)، دیوار. ‎، هرمرتبه و چینه دیوار گلین که بربالای هم گذارند. سقف، پوشش خانه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید