معنی واستدن

واستدن
معادل ابجد

واستدن در معادل ابجد

واستدن
 • 521
حل جدول

واستدن در حل جدول

 • استرداد،بازپس گرفتن
مترادف و متضاد زبان فارسی

واستدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • استرداد، بازگیری،

  (متضاد) دادن
فرهنگ معین

واستدن در فرهنگ معین

 • (س تُ دَ) (مص م.) باز گرفتن.
لغت نامه دهخدا

واستدن در لغت نامه دهخدا

 • واستدن. [س ِ ت َ دَ] (مص مرکب) پس گرفتن. بازپس گرفتن. واستاندن:
  صوفیان واستدند ازگرو می همه رخت
  دلق ما بود که در خانه ٔ خمار بماند.
  حافظ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

واستدن در فرهنگ عمید

 • واستاندن، بازستاندن، بازگرفتن، واپس گرفتن،
فرهنگ فارسی هوشیار

واستدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) پس گرفتن واستاندن: ((صوفیان واستدنداز گرو می همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند. )) (حافظ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید