معنی واریس

واریس
معادل ابجد

واریس در معادل ابجد

واریس
 • 277
حل جدول

واریس در حل جدول

 • بیماری سیاهرگ ها
 • بیماری تورم رگهای پا
 • بیماری سیاهرگها
 • گشاد شدن رگهای وریدی
 • بیماری تورم رگ های پا
 • بیماری سیاه رگ ها
 • گشاد شدن رگ های وریدی
فرهنگ معین

واریس در فرهنگ معین

 • [فر.] (اِ.) تورم رگ ها بویژه در پا.
فرهنگ عمید

واریس در فرهنگ عمید

 • ورم و برجستگی سیاهرگ یا عروق لنفاوی به‌خصوص در پاها،
فرهنگ فارسی هوشیار

واریس در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گشاد شدن ورید ها بخصوص در ساق پا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید