معنی وادیج

وادیج
معادل ابجد

وادیج در معادل ابجد

وادیج
 • 24
حل جدول

وادیج در حل جدول

 • داربست زیر شاخه‌های مو
 • داربست زیر شاخه های مو
فرهنگ معین

وادیج در فرهنگ معین

 • (اِ.) چوب بَستی که تاک انگور را روی آن می خوابانند.
لغت نامه دهخدا

وادیج در لغت نامه دهخدا

 • وادیج. (اِ) چفت و چوب بندی که تاک انگور را بر بالای آن اندازند. (برهان). واکیج. چفته. چفته بندی. داربست. چفته و داربست که عرب آن را عریش گوید. (از منتهی الارب). چفته و چوب بندی که تاک انگور بر بالای آن اندازند. (ناظم الاطباء). چفتی باشد که انگور بر بالای آن اندازند. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). چفتی باشد که انگور بر بالای آن افکنند. (منتهی الارب):
  انگورها بر شاخها، ماننده ٔ چمچاخها
  وادیجشان چون کاخها بستانشان چون لاویه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وادیج در فرهنگ عمید

 • چوب‌بستی که تاک انگور را روی آن می‌خوابانند، آونگ یا جایی که انگور را از آن آویزان می‌کنند: همه وادیج پرانگور و همه جای عصیر / رنج ورزید کنون بربخورد برزگرا (شاکر: شاعران بی‌دیوان: ۴۵ حاشیه)،
  شاخۀ تاک،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

وادیج در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

وادیج در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) چوب بندی که تاک انگور را بر بالای آن اندازند: داربست مو، جایی که انگور از آن آویزند، جایی از تاک که خوشه انگور از آن روید، آستینی است که از پارچه سفید و آبی و غیره قلمی آجیده میکردند و شاطران و پیاده روان مانند ساق چاقشور بر پای میکشیدند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید