معنی واخ

واخ
معادل ابجد

واخ در معادل ابجد

واخ
 • 607
حل جدول

واخ در حل جدول

فرهنگ معین

واخ در فرهنگ معین

 • کلمه ای است دال به تأسف و حسرت، کلمه ای است دال بر تحسین و خوشایندی. [خوانش: (اِصت. ) (عا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

واخ در لغت نامه دهخدا

 • واخ. (صوت) واه. وه. از اصوات تعجب است. || کلمه ای که در تحسین و تعریف و خوش آیندی استعمال میگردد. (ناظم الاطباء). کلمه ای است که در حالت دیدن چیزی خوب یا شنیدن خبری مرغوب مکرر بر زبان رانند. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). کلمه ای است که چون از دیدن و شنیدن چیزی خوب طبع را خوش آید و یا لذت یافتن ازچیزی بر زبان رانند و در محل انتعاش طبیعت بطریق تحسین تکرار کنند. (برهان) (جهانگیری). || از اصوات افسوس و تأسف به معنی آه و وای:
  روز و شب آخ و واخ و ناله و وای
  خویشتن در بلا و هر که سرای. توضیح بیشتر ...
 • واخ. (اِ) یقین است که دربرابر گمان باشد. (برهان) (از سفرنامه ٔ شاه ایران از آنندراج) (انجمن آرای ناصری) (ناظم الاطباء). محقق. بی شبهه. بی قیاس. (ناظم الاطباء). درواخ:
  گمان برم که بر او ملک تا ابد باقی است
  به صددلیل مبرهن گمان من شد واخ.
  فرخی سیستانی (از فرهنگ خطی انجمن آرای ناصری).
  || گمانی که به یقین رسد. (انجمن آرا) (فرهنگ خطی) (از سفرنامه ٔ شاه ایران از آنندراج). || گمان نزدیک به یقین. (ناظم الاطباء). || راستی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

واخ در فرهنگ عمید

 • در هنگام ندبه و زاری یا در مقام تحسین و تعجب بر زبان می‌آورند، واخ‌واخ،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

واخ در گویش مازندرانی

 • صوتی است که هنگام درد گویند، افسوس
فرهنگ فارسی هوشیار

واخ در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ کلمه ایست دال بر تاسف و حسرت: واه خ وه خ، کلمه ایست دال بر تحسین و خوشایندی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید