معنی هیون

هیون
معادل ابجد

هیون در معادل ابجد

هیون
 • 71
حل جدول

هیون در حل جدول

فرهنگ معین

هیون در فرهنگ معین

 • (هَ) (اِ.) شتر کلان، شتر تندرو.
لغت نامه دهخدا

هیون در لغت نامه دهخدا

 • هیون. [هََ] (اِ) به معنی شتر باشد مطلقاً و به عربی بعیر خوانند و بعضی گویند هیون شتر جمازه است و بعضی شتر بزرگ را گویند و هرجانور بزرگ را نیز گفته اند. (برهان). شتر بزرگ. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی). شتر بزرگ جمازه. (صحاح الفرس). شتر جمازه که به رفتار تند و تیز است و سوار آن به چاپاری به منزل رسد. (آنندراج) (انجمن آرا):
  چگونه یابند اعدای او قرار کنون
  زمانه چون شتری شد هیون و ایشان خار.
  دقیقی.
  ز دریا به دریا نبد هیچ راه
  ز اسب و ز پیل و هیون و سپاه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هیون در فرهنگ عمید

 • شتر،
  شتر تندرو،
  شتر بزرگ: تو را کوه‌پیکر هیون می‌برد / پیاده چه دانی که خون می‌خورد (سعدی۱: ۱۷۵)،
  اسب،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

هیون در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) شتر، شترجمازه، شتر بزرگ، هرجانوربزرگ، اسب. توضیح هیون اصلا یونانی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید