معنی هیستری

لغت نامه دهخدا

هیستری

هیستری. [ت ِ] (فرانسوی، اِ) (اصطلاح پزشکی) مرض عصبی مشخص یا اختلالات دائمی روحی که گاهی با فلج قسمتی از اعضاء همراه است. مبتلایان به این مرض دچار اختلال حواس و گرفتار اوهام (غالباً افکار و اوهام مربوط به غریزه ٔ جنسی) میباشند و غالباً در موقع حمله مریض قیافه ٔ اشخاص غشی را دارد.

فرهنگ معین

هیستری

(تِ) [فر.] (اِ.) نوعی بیماری روحی که اختلال های حسی به همراه دارد.

فارسی به عربی

هیستری

هستیریا

فرهنگ عمید

هیستری

نوعی بیماری روانی که در آن فرد مبتلا دچار اختلال حواس، پریشانی، وهم، و ضعف می‌شود و گاه به‌صورت حمله‌ای شبیه ‌غش ظاهر می‌گردد،


هیستریک

ناشی از هیستری،
مبتلا به هیستری،

فرهنگ فارسی هوشیار

هیستری

فرانسوی دلهره (اسم) مرض عصبی مشخص با اختلالات دایمی روحی که گاهی با فلج قسمتی از اعضا ء همراه است مبتلایان به این مرض دچار اختلال حواس وگرفتار اوهام (غالبا افکار و اوهام مربوط به غریزه جنسی) میباشند وغالبا در موقع حمله مریض قیافه اشخاص غشی رادارد. اختناق رحم. توضیح این مرض روحی خاص زنان است و درجنس مرد کمتردیده شده است.

انگلیسی به فارسی

hysteria

هیستری

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

هیستری

685

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری