معنی هیرون

هیرون
معادل ابجد

هیرون در معادل ابجد

هیرون
  • 271
حل جدول

هیرون در حل جدول

لغت نامه دهخدا

هیرون در لغت نامه دهخدا

  • هیرون. [هََ] (ع اِ) نوعی از خرما. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). یکی آن هیرونه است. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
  • هیرون. (اِ) بر وزن بیرون، نوعی از نی میان پر است که به عربی قصب گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). و آن محکم و میان پر میباشد. گویند اگر بهار و گل آن به گوش رود گوش را کر کند و گل آن به پنبه ٔ برزده میماند. (برهان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هیرون در فرهنگ عمید

  • نوعی نی میان‌پر،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید