معنی هپروت

لغت نامه دهخدا

هپروت

هپروت. [هََ پ َ] (اِ) کلمه ٔ منحوت بر وزن جبروت و ملکوت، که از آن افکار پریشان و مالیخولیایی بنگیان و حشیشیان را اراده کنند. (یادداشت مؤلف).
- در عالم هپروت سیر کردن، افکاری چون افکار حشیش و بنگ کشیدگان پروردن. خیالاتی چون خیالات چرسیان و بنگیان کردن. خیالات واهی داشتن: او در عالم هپروت سیر میکند. (یادداشت مؤلف).
- عالم هپروت، در تداول عامه، دنیای واهی و خیالی محض.


هپروتی

هپروتی. [هََ پ َ] (ص نسبی) منسوب به هپروت، که کلمه ای است ساختگی. رجوع به هپروت شود.
- خیالات هپروتی،به معنی واهی و غیر معقول که هیچ نوع مخرج عقلانی ندارند.

فارسی به انگلیسی

هپروت‌

Hallucination

فرهنگ فارسی هوشیار

هپروت

(اسم) عالم وهم وخیال وپندار. یا درعالم هپروت سیرکردن. افکاری واهی چون افکارحشیش و بنگ کشیدگان درسرپروراندن


هپروتی

(صفت) منسوب به هپروت. یا خیالات هپروتی. خیالات واهی وغیرمعقول.

فرهنگ معین

هپروت

(هَ پَ) (اِ.) (عا.) عالم وهم و خیال.

فرهنگ عمید

هپروت

عالم وهم، خیال، و پندار،

حل جدول

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

هپروت

613

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری