معنی هویدا شدن

هویدا شدن
معادل ابجد

هویدا شدن در معادل ابجد

هویدا شدن
  • 380
حل جدول

هویدا شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

هویدا شدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

هویدا شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) آشکار گردیدن ظاهر شدن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید