معنی هوشمندی

هوشمندی
معادل ابجد

هوشمندی در معادل ابجد

هوشمندی
 • 415
حل جدول

هوشمندی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هوشمندی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ادراک، بخردی، خردمندی، دها، ذکاوت، زیرکی، فراست، فقاهت، هوشیاری،
  (متضاد) بی‌خردی، نابخردی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هوشمندی در لغت نامه دهخدا

 • هوشمندی. [م َ] (حامص مرکب) حالت و چگونگی هوشمند. ذکاء. ذکاوت. فطانت:
  جوانان ورا پاسخ آراستند
  دل هوشمندی بپیراستند.
  فردوسی.
  بالای سرش ز هوشمندی
  میتافت ستاره ٔ بلندی.
  سعدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هوشمندی در فرهنگ عمید

 • زیرکی، زرنگی، دارای هوش بودن،
فارسی به انگلیسی

هوشمندی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

هوشمندی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ باهوش بودن: بالای سرش ز هوشمندی می تافت ستاره بلندی، عاقلی بخردی. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

هوشمندی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید