معنی هوام

هوام
معادل ابجد

هوام در معادل ابجد

هوام
 • 52
حل جدول

هوام در حل جدول

 • حشرات موذى و زهردار
فرهنگ معین

هوام در فرهنگ معین

 • (هَ مّ) [ع.] (اِ.) جِ هامه. حشرات موذی.
لغت نامه دهخدا

هوام در لغت نامه دهخدا

 • هوام. [هََ وام م] (ع اِ) ج ِ هامَّه. (منتهی الارب). به معنی حشرات الارض مثل مار وکژدم و راسو و مور و هر خزنده و گزنده است. (غیاث). در فارسی به تخفیف هم به کار رفته است:
  بسا که تو به ره اندر زبهر دانگی سیم
  شکست خواهی خوردن ز پشه و ز هوام.
  فرخی.
  جرم زمین تا قرار یافت ز عدلت
  بس نفس شکر کز هوام برآمد.
  خاقانی.
  اندرافتادند درهم ز ازدحام
  همچو اندر دوغ گندیده هوام.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
 • هوام. [هَُ] (ع اِمص) تشنگی سخت. || نوعی از جنون و عشق. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • هوام. [هََ وْ وا] (ع اِ) شیر بیشه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هوام در فرهنگ عمید

 • حشرات زهردار و موذی،
فرهنگ فارسی هوشیار

هوام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (تک: هامه) خسندگان خرفستران (اسم) جمع هامه جانوران زهردار، حشرات: چو گشت کاسه چشمش پز از ذباب و هوام بهم نهد مژه و سر بزیر آب کند. (ایرج میرزا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

هوام در فرهنگ فارسی آزاد

 • هَوامّ، حشرات زهردار و موذی، جانورهای زهردار (مفرد: هامَّه)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید