معنی هوارسانی

حل جدول

فارسی به انگلیسی

انگلیسی به فارسی

aeration tank

حوض هوارسانی


skylight

پنجره هوارسانی سقف

معادل ابجد

هوارسانی

333

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری