معنی هوار

هوار
معادل ابجد

هوار در معادل ابجد

هوار
 • 212
حل جدول

هوار در حل جدول

 • فریاد استمداد و سنگ و خاکی که از خرابی حاصل گردد.
 • فریاد استمداد، سنگ و خاکی که از خرابی حاصل گردد
فرهنگ معین

هوار در فرهنگ معین

 • (~.) (اِ.) (عا.) داد و فریاد، سر و صدا.
 • (هَ) (اِ. ) (عا. ) آنچه از سقف یا دیوار خانه فرو ریزد، صدای فرو ریختن سقف. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هوار در لغت نامه دهخدا

 • هوار. [هََ] (اِ) خاک و خشت و آنچه از خراب شدن سقف یا قسمتهای دیگر بنایی فروریزد. (یادداشت بخط مؤلف). آوار. || فریادی است برای استمداد واستعانت هنگامی که حریق یا خرابی در جایی پدید آید و یا مصیبتی دیگر روی نماید. (یادداشت بخط مؤلف).
  - هوار کردن (کشیدن)، فریاد برآوردن و کمک خواستن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هوار در فرهنگ عمید

 • آنچه از سقف یا دیوار خانه فروریزد، آوار،
  صدای فروریختن سقف یا بنا،
  دادوفریاد، جاروجنجال،
  * هوار کشیدن: (مصدر لازم) [عامیانه] داد کشیدن، جار‌و‌جنجال کردن،
  * هوار زدن: (مصدر لازم) = * هوار کشیدن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

هوار در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

هوار در نام های ایرانی

 • پسرانه، قشلاق، خیمهسلطان در قشلاق (نگارش کردی: ههوار)
فرهنگ فارسی هوشیار

هوار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آنچه از سقف یا دیوار خانه فرو ریزد
فرهنگ عوامانه

هوار در فرهنگ عوامانه

 • فریاد استمداد و سنگ و خاکی که از خرابی حاصل گردد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید