معنی هنی

هنی
معادل ابجد

هنی در معادل ابجد

هنی
 • 65
حل جدول

هنی در حل جدول

فرهنگ معین

هنی در فرهنگ معین

 • گوارا، آن چه بی رنج و بی زحمت به دست آید. [خوانش: (هَ) [ع. هنی ء] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هنی در لغت نامه دهخدا

 • هنی. [هََ نی ی] (ع ص) خوشگوار و گوارنده. (غیاث). هنی ٔ:
  محلش سنی باد و دولت هنی
  جهانش رهی باد و گردون غلام.
  مسعودسعد.
  لشکر او از خصب آن قلعه به مرتعی هنی و مربعی سنی رسیدند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). سلطان را آن فتح سنی و نجح هنی تمام گشت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی).
  روزی بی رنج می دانی که چیست
  قوت ارواح و ارزاق هنی است.
  مولوی.
  در نظر دشمنان نوش نباشد هنی
  وز قبل دوستان نیش نباشد گزند.
  سعدی.
  مطلب گر توانگری خواهی
  جز قناعت که دولتی است هنی. توضیح بیشتر ...
 • هنی. [هََ ن ْی ْ] (ع مص) کردن. (منتهی الارب): ذهبت و هنیت، کنایه از رفتم و کاری را کردم. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • هنی ٔ. [هََ] (ع ص) گوارا و گوارنده. هنی:
  چو تشنه نباشد کس آنجا، پس آن
  چه جای شراب هنی ٔ و مری است.
  ناصرخسرو.
  || آنچه بی دسترنج رسد کسی را. گوارنده از طعام و شراب. (منتهی الارب). || (اِ خ) هنی ٔ و مری ٔ؛ نام دو جوی است در شام که ازآن ِ هشام بن عبدالملک بوده است. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هنی در فرهنگ عمید

 • گوارا: مطَلب، گر توانگری خواهی / جز قناعت که دولتی‌ست هنی (سعدی: ۹۸)،
  (قید) با گوارایی،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

هنی در نام های ایرانی

 • پسرانه، گوارا، خوب، خوش
عربی به فارسی

هنی در عربی به فارسی

 • تبریک گفتن , شادباش گفتن
فرهنگ فارسی هوشیار

هنی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) گوارا: عمر و تن تو باد فزاینده و دراز عیش خوش تنوباد گوارنده وهنی. (منوچهری)، آنچه بی رنج و بی زحمت بدست آید بی رنج: به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم بیا ساقی که جاهل را هنی ترمیرسد روزی. (حافظ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه