معنی هنرور

هنرور
معادل ابجد

هنرور در معادل ابجد

هنرور
 • 461
حل جدول

هنرور در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هنرور در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • هنرپرداز، هنرمند، هنرورز،

  (متضاد) بی‌هنر
لغت نامه دهخدا

هنرور در لغت نامه دهخدا

 • هنرور. [هَُ ن َرْ وَ] (ص مرکب) (از: هنر + ور، پساوند اتصاف و دارندگی) دارای هنر. هنرمند. باهنر:
  غماز را به حضرت سلطان که راه داد
  هم صحبت تو همچو تو باید هنروری.
  سعدی.
  هنرور چنین زندگانی کند
  جفا بیند و مهربانی کند.
  سعدی.
  هنرور که بختش نباشد بکام
  به جایی رود کش ندانند نام.
  سعدی.
  رجوع به هنروری شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هنرور در فرهنگ عمید

 • باهنر، هنرمند، دارای هنر،
فارسی به انگلیسی

هنرور در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

هنرور در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

هنرور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) کسی که دارای هنری است هنرمند: هنرور چو بختش نباشد بکام بجایی رود کش ندانند نام. (گلستان). توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

هنرور در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید