معنی هم ریش

هم ریش
معادل ابجد

هم ریش در معادل ابجد

هم ریش
  • 555
حل جدول

هم ریش در حل جدول

فرهنگ معین

هم ریش در فرهنگ معین

  • هم سن و سال، باجناق. [خوانش: (~.) (ص.)]
لغت نامه دهخدا

هم ریش در لغت نامه دهخدا

  • هم ریش. [هََ] (ص مرکب) باجناغ. هم دامن. (یادداشت مؤلف). || هم سن و هم سال. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هم ریش در فرهنگ عمید

  • دو تن که به‌اندازۀ هم عمر کرده باشند، هم‌سن، همسال،
گویش مازندرانی

هم ریش در گویش مازندرانی

  • هم زلف، هم شأن، هم ردیف، هم سن و سال
فرهنگ فارسی هوشیار

هم ریش در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید