معنی همیشه

همیشه
معادل ابجد

همیشه در معادل ابجد

همیشه
 • 360
حل جدول

همیشه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

همیشه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیوسته، دایم، دایماً، دایماً، علی‌الدوام، علی‌الاتصال، لاینقطع، مدام، مستمرا، هماره، همواره،
  (متضاد) ابداً، هرگز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

همیشه در فرهنگ معین

 • (هَ ش) (ق.) پیوسته، همواره.
لغت نامه دهخدا

همیشه در لغت نامه دهخدا

 • همیشه. [هََ ش َ / ش ِ] (ق) دائم. همواره. همه ٔ اوقات:
  بتا، نگارا! از چشم بد بترس و مکن
  چرا نداری با خود همیشه چشم پنام ؟
  شهید بلخی.
  بخل همیشه چنان ترابد از آن روی
  کآب چنان از سفال نو بترابد.
  خسروانی.
  همیشه کفش و پیش را کفیده بینم من
  به جای کفش و پیش دل کفیده بایستی.
  معروفی بلخی.
  ایا نشسته به اندیشگان حزین و نژند
  همیشه اختر تو پست و همت تو بلند.
  آغاجی.
  به ابر رحمت ماند همیشه دست امیر
  چگونه ابر؟ کجا توتکیش باران است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

همیشه در فرهنگ عمید

 • دائم، مدام، جاوید، پیوسته، همواره،
فارسی به انگلیسی

همیشه در فارسی به انگلیسی

 • Always, Aye, Constantly, Eternally, Ever, Forever, Still
فارسی به ترکی

همیشه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

همیشه در فارسی به عربی

 • ابدا، دائما، ما زال
فرهنگ فارسی هوشیار

همیشه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • همه اوقات، همواره، دائم
فارسی به ایتالیایی

همیشه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

همیشه در فارسی به آلمانی

 • Dennoch, Immer, Immernoch, Noch, Still
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید