معنی همنام

همنام
معادل ابجد

همنام در معادل ابجد

همنام
  • 136
حل جدول

همنام در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

همنام در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ عمید

همنام در فرهنگ عمید

  • هم‌اسم،

    کسی یا چیزی که با دیگری دارای یک ‌نام باشد،
فارسی به انگلیسی

همنام در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

همنام در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

همنام در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

همنام در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

همنام در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید