معنی همنام

مترادف و متضاد زبان فارسی

هم‌نام

آداش، هم‌اسم

فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فارسی به عربی

همنام

نفس الاسم

فرهنگ عمید

همنام

هم‌اسم،
کسی یا چیزی که با دیگری دارای یک ‌نام باشد،

فرهنگ فارسی هوشیار

همنام

هم اسم


قطب های همنام

میخان همنام


هم نام همنام

(صفت) دو یا چند تن که دارای یک نام باشند (نسبت بهم) هم اسمی

واژه پیشنهادی

همنام

اداش

انگلیسی به فارسی

homonymous

همنام

ترکی به فارسی

آداش

همنام

معادل ابجد

همنام

136

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری