معنی همزیستی

همزیستی
معادل ابجد

همزیستی در معادل ابجد

همزیستی
  • 532
حل جدول

همزیستی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

همزیستی در لغت نامه دهخدا

  • همزیستی. [هََ] (حامص مرکب) هم زیستی. با هم زیستن. زندگی دو تن یا دو گروه با یکدیگر درحالی که شاید مناسب یکدیگر نباشند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

همزیستی در فرهنگ عمید

  • با هم زندگی کردن،
    زندگانی مردم دو کشور با کمک‌های اقتصادی و سیاسی به ‌یکدیگر،
    (زیست‌شناسی) شریک بودن دو گیاه در زندگی با یکدیگر،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

همزیستی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

همزیستی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه