معنی همزاد

لغت نامه دهخدا

همزاد

همزاد. [هََ] (ص مرکب) هم سن. همسال. (برهان):
که پیوند شاه است و همزاد اوی
سواری است جنگاور و نامجوی.
فردوسی.
سه پیر بودند ندیمان وی و همزاد او. (تاریخ بیهقی).
مرا رامین نه خویش است و نه پیوند
نه هم گوهر نه همزاد و نه فرزند.
فخرالدین اسعد.
همزادبود آزر نمرودش
استاد بود یوسف نجارش.
خاقانی.
پس آنگه کردشان در پهلوی باد
که احسنت ای جهان پهلو دو همزاد.
نظامی.
به حکم آنکه گلگون سبک خیز
بدو بخشم ز همزادان شبدیز.
نظامی.
فرمود به دوستان همزاد
تا از پس او دوند چون باد.
نظامی.
|| توأم. دوقلو. کودکی که با کودک دیگراز یک مادر بزاید. (یادداشت مؤلف). || دوست. رفیق. (یادداشت مؤلف):
ملک همزاد تو آمد پس بناز
در تن این نازنین همزاد باش.
مسعودسعد.
همیشه تیغ تو بی نصرت و ظفر نبود
که هست تیغ تو با نصرت و ظفر همزاد.
مسعودسعد.
بار دل به ز صبر ننهادند
ظفر و صبر هر دو همزادند.
سنائی.
که ما هر دو به چین همزاد بودیم
دو شاگرد از یکی استاد بودیم.
نظامی.
کآشنایی مرا ز همزادان
برد مهمان که خاکش آبادان.
نظامی.
|| مشهور است که چون فرزندی متولد شد جنی هم با او به وجود می آید و با آن شخص همراه می باشد. آن جن را نیز همزاد میگویند. (برهان).

همزاد. [هََ] (ص مرکب) رفیقی که در زاد و راحله شریک باشد. (از برهان). گمان نمیرود که جزء دوم این ترکیب، زاد (واژه ٔ عربی به معنی توشه) باشد و مؤلف برهان با معنی دوم همزاد چنین تعبیری برای لفظ «زاد» کرده است.

فرهنگ معین

همزاد

هم سن و سال، به باور عوام موجودی که هم زمان با به دنیا آمدن شخص، در میان اجنه به دنیا می آید. [خوانش: (~.) (ص.)]

فارسی به عربی

همزاد

توام، ثنائی، ضعف

فرهنگ عمید

همزاد

[عامیانه] موجودی نامرئی مانند جن که همراه با کسی در هنگام تولد زاده می‌شود،
هم‌سن، همسال،
(زیست‌شناسی، پزشکی) دو بچه که در یک آن متولد شده باشند،

مترادف و متضاد زبان فارسی

همزاد

تواء‌مان، هم‌سال، هم‌سن

فارسی به آلمانی

همزاد

Doppel, Doppelgänger (m), Doppelt, Krümmen, Verdoppeln, Zwiefach

فرهنگ فارسی هوشیار

هم زاد همزاد

(صفت) فرزندی که بافرزند دیگر و تواما زاده شده دو قلو توامان، هم سن (صفت) کسی که در زاد و را حله وتوشه و ماکول و مشروب شریک شخص باشد.

معادل ابجد

همزاد

57

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری