معنی همراز

همراز
معادل ابجد

همراز در معادل ابجد

همراز
 • 253
حل جدول

همراز در حل جدول

 • هم داستان
 • فیلمی با بازی بابی دیول
مترادف و متضاد زبان فارسی

همراز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • رازدار، سرپوش، سرنگهدار، محرم
لغت نامه دهخدا

همراز در لغت نامه دهخدا

 • همراز. [هََ] (ص مرکب) هم راز. محرم اسرار. شخصی که از او هیچ چیز پنهان نکنند. (برهان). دو تن که رازهای خود را به یکدیگر میگویند:
  مر این هر دو با رستم نامدار
  شب و روز بودند همراز و یار.
  فردوسی.
  سرافیل همرازش و هم نشست
  براق اسب و جبریل فرمان پرست.
  اسدی.
  ز شست خدنگ افکنان خاست جوش
  کمان گوشه ها گشت همراز چوش.
  اسدی.
  بر بستر خاک بی ندیم و همراز و خود خداوند کشور و امیر لشکر بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی).
  تا کی دم اهل، اهل دم کو
  همراز کجا و همدمم کو؟
  نظامی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

همراز در فرهنگ عمید

 • محرم اسرار،
  دو تن که اسرار خود را به‌ یکدیگر بگویند و چیزی از هم پنهان نکنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

همراز در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

همراز در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

همراز در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

همراز در فرهنگ پهلوی

 • از نام های برگزیده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید