معنی همجوار

همجوار
معادل ابجد

همجوار در معادل ابجد

همجوار
  • 255
حل جدول

همجوار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

همجوار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • مجاور، نزدیک، هم‌دیوار، همسایه، هم‌مرز
فارسی به انگلیسی

همجوار در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

همجوار در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

همجوار در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

همجوار در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید