معنی همایون

همایون
معادل ابجد

همایون در معادل ابجد

همایون
 • 112
حل جدول

همایون در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

همایون در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بختیار، خجسته، خوش‌یمن، سعادتمند، سعید، مبارک، مسعود، میمون، نیکبخت، هماگون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

همایون در فرهنگ معین

 • (ص. ) خجسته، مبارک، (اِ. ) نام یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی. [خوانش: (هُ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

همایون در لغت نامه دهخدا

 • همایون. [هَُ] (ص) در اصل به معنی مبارک و فرخنده است. (انجمن آرا). خجسته. فرخنده. فرخ. فرخجسته. میمون:
  سپاه جهاندار بیرون شدند
  ز کاخ همایون به هامون شدند.
  فردوسی.
  بفرمود بردن به پیش سپاه
  درفش همایون فرخنده شاه.
  فردوسی.
  به قلب اندرآمد میان را ببست
  گرفت آن درفش همایون به دست.
  فردوسی.
  پشت سپه میر یوسف آنکه ز رویش
  روز بزرگان خجسته گشت و همایون.
  فرخی.
  جشن فریدون خجسته باد و همایون
  بر عضد دولت آن بدیل فریدون. توضیح بیشتر ...
 • همایون. [هَُ] (اِخ) نام دختر فغفور چین بوده که نریمان بدو عاشق شده و او به جهت اینکه دختر خاقان بوده با او سر فرودنمی آورده. (انجمن آرا):
  کتایون خاقان تو را یار بس
  سخن از همایون مران بیش و بس.
  اسدی. توضیح بیشتر ...
 • همایون. [هَُ] (اِخ) رجوع به همای و نیز رجوع به منظومه ٔ همای و همایون شود. توضیح بیشتر ...
 • همایون. [هَُ] (اِخ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان زنجان که 531 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و چشمه و محصول عمده اش غله و سیب زمینی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
 • همایون. [هَُ] (اِخ) دهی است از بخش درمیان شهرستان بیرجند که 32 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

همایون در فرهنگ عمید

 • فرخنده، مبارک، خجسته، فرخ،
  (اسم) (موسیقی) از دستگاه‌های هفت‌گانۀ موسیقی ایرانی،
  (اسم) [قدیمی] از شعبه‌های بیست‌وچهارگانۀ موسیقی ایرانی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

همایون در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

همایون در فارسی به عربی

نام های ایرانی

همایون در نام های ایرانی

 • پسرانه، خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی مشهور به زرین کلاه در زمان گشتاسپپادشاه کیانی. توضیح بیشتر ...
 • پسرانه، مبارک، فرخنده، میمون، خجسته، مقامی در موسیقی (نگارش کردی: هومایون). توضیح بیشتر ...
 • پسرانه، مبارک، خجسته، نام تنی چند از پادشاهان هندوستان، مبارک، فرخنده، میمون، خجسته، مقامی در موسیقی (نگارش کردی: هومایون). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

همایون در فرهنگ فارسی هوشیار

 • خجسته، فرخنده، فرخ، میمون
فرهنگ پهلوی

همایون در فرهنگ پهلوی

فرهنگ فارسی آزاد

همایون در فرهنگ فارسی آزاد

 • هُمایُون، کلمه فارسی و وارد شده در عربی به معنای مبارک، خجسته و فرخنده می باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

همایون در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید