معنی هلیون

هلیون
معادل ابجد

هلیون در معادل ابجد

هلیون
  • 101
حل جدول

هلیون در حل جدول

لغت نامه دهخدا

هلیون در لغت نامه دهخدا

  • هلیون. [هََ] (اِ) مارچوبه. (یادداشت مؤلف). گیاهی است که آن را مارچوبه و مارگیا خوانند. برگ آن مانند برگ رازیانه باشد. طبیخ آن را به خورد سگ دهند سگ را بکشد. در غیاث و صراح «هلیو» (به کسر اول) نوشته. (برهان). نام رومی مارچوبه است. دانه ای دارد که لون آن سیاه و بر آن نقطه های زرد باشد. (از ترجمه ٔ صیدنه). به پارسی مارچوبه گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). اسفیراج. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هلیون در فرهنگ عمید

  • مارچوبه، مارگیاه،
عربی به فارسی

هلیون در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

هلیون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مار چوبه از گیاهان این واژه در غیاث اللغات و برخی از فرهنگ ها هلیون نوشته شده (اسم) مارچوبه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید