معنی هشدار

هشدار
معادل ابجد

هشدار در معادل ابجد

هشدار
  • 510
حل جدول

هشدار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

هشدار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ عمید

هشدار در فرهنگ عمید

  • سخن، علامت، یا حرکتی که برای آگاهاندن و تنبیه به کار می‌رود، اعلام خطر، اخطار،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

هشدار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

هشدار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

هشدار در فارسی به عربی

  • تحذیر، جرس الانذار
فارسی به آلمانی

هشدار در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

هشدار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید