معنی هزاری

هزاری
معادل ابجد

هزاری در معادل ابجد

هزاری
 • 223
حل جدول

هزاری در حل جدول

 • از غذاهای محلی بندرعباس
فرهنگ معین

هزاری در فرهنگ معین

 • هزار بار، مکرر، به دفعات بسیار. [خوانش: (هَ) (ق. کثرت) (عا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

هزاری در لغت نامه دهخدا

 • هزاری. [هََ / هَِ] (ص نسبی) نزد کشتی گیران، کسی که هر روز هزاربار تخته شلنگ نماید. (غیاث) (آنندراج):
  ای که در هند جفا تیغ تو کاری باشد
  منصب تخته شلنگ تو هزاری باشد.
  میرنجات. توضیح بیشتر ...
 • هزاری. [هَِ] (اِخ) دهی است از بخش قصرقند شهرستان چاه بهار که دارای 100 تن سکنه است. آب آن از رودخانه و محصول آن غله، خرما و برنج است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • هزاری. [هَِ] (اِخ) دهی است از بخش دشتیاری شهرستان چاه بهار که دارای 25 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید